AKTUALNOŚCI
Załącznik do ZARZADZENIA nr 28/2019/2020 Dyrektora PPP nr 1 z dn. 31.08.2020 r.   Procedury funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu w okresie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (obowiązujące od 01.09.2020 r.)   Opracowano na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i…
Szanowni Państwo ! Poradnia wznowiła stacjonarną działalność diagnostyczną w obszarze związanym z wydawaniem orzeczeń i opinii - ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci i młodzieży oraz terapeutyczną metodą EEG- Biofeedback. W związku z utrzymującym się stanem epidemii wszelkie wizyty w naszej placówce należy wcześniej zgłaszać telefonicznie (55 625 82 30)…
Informujemy, że w dokumentach do pobrania znajduje się aktualny informator dla uczniów klas VIII.
Szanowni Państwo ! W związku z utrzymującym się stanem epidemii Poradnia realizuje działania związane z wydawaniem orzeczeń i opinii w oparciu o stosowną dokumentację. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu 55 625 82 30 w godz. 8.00-14.00 lub za pomocą poczty e-mail (ppp1@elblag.eu). Działania Porani w pozostałych obszarach będą kontynuowane w formule…
Szanowni Państwo! W związku z  utrzymującym  się  stanem epidemii,  wywołanym rozprzestrzenianiem się  COVID-19 i stosując się do wytycznych MEN, uprzejmie informujemy o przedłużeniu do odwołania okresu, w którym Poradnia nie będzie realizować pracy diagnostycznej, terapeutycznej i psychoedukacyjnej w trybie stacjonarnym. Praca w naszej placówce będzie kontynuowana zdalnie,  zgodnie z wcześniej opublikowanymi…
Szanowni Państwo! Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzymy, by w sercach i domach Państwa panowała miłość i wiara w to, że będzie dobrze i bezpiecznie. Tak jak Chrystus wychodząc z ciemności daje nadzieję, tak my dajmy ją sobie nawzajem, wierząc, że przetrzymamy ten bardzo trudny czas.   Barbara Uhryn Dyrektor  PPP-1 wraz z Pracownikami
Szanowni Państwo Psycholodzy i Pedagodzy szkolni. Pomimo niesprzyjającego wspólnym spotkaniom czasu, staramy się aby praca w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia nie ustawała. W związku z kolejnym spotkaniem  zapraszamy do udziału w WEBINARIUM: Prawda czy fałsz? Jak reagować na dezinformację,  rekomendowanym przez prof. Pyżalskiego. Webinar przeprowadzony będzie 31.03.2020 r., start o godzinie…
W tym szczególnym czasie, nowym dla nas wszystkich, dzieci bardziej niż zwykle potrzebują uwagi dorosłych. Kwarantanna ograniczająca kontakty z rówieśnikami, sąsiadami, dziadkami, znajomymi, nauczycielami, paniami ze sklepu to nowa sytuacja. Nagle trzeba zostać w domu z rodzeństwem, które potrafi „zagrać na nerwach”. Dziecko może nie rozumieć sytuacji i złościć się na…
UWAGA!!! Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel. 730 822 320. INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE  OD GODZ 9.00 - 21.00.   W sytuacji kryzysu psychicznego przez całą dobę można dzwonić na bezpłatny telefon  Itaki (800 70 2222), pod którym dyżurują  psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy. Każdy może uzyskać…
W związku z otrzymanymi od placówek informacjami zwrotnymi dotyczącymi niemożności uczestnictwa w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nt. „Uczeń z Zespołem Aspergera – analiza przypadków” w proponowanym terminie, przeniesiono spotkanie na dzień 06.02.2020 godz. 15.00 w PPP Nr 1. Prosimy o potwierdzenie przybycia, a także dokonanie analizy funkcjonowania wybranego dziecka celem…