Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg

Telefon: +55 625 82 30

Mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nasze logo

 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci
  Zajęcia logopedyczne dla dzieci

  Przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę,

 • Jesteśmy na facebooku
 • Nasza kadra
  Nasza kadra

  Stale doskonalimy swój warsztat, aby profesjonalnie, rzetelnie i z wrażliwością rozpoznawać i reagować na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia.

Sobota Zaufania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Elblągu uprzejmie informuje, iż w dniu 13.06.2015 r. w ramach XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny organizuje „Sobotę Zaufania”, podczas której uczniowie i rodzice będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady psychologa, pedagoga i logopedy (w godzinach 9:00 – 13:00).

Na konsultacje ze specjalistami można się wcześniej umówić pod nr tel. 55 625 82 30 w godzinach pracy sekretariatu, tj. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

XVII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny 2015 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Elblągu wraz z pozostałymi organizatorami serdecznie zaprasza Państwa na konferencję "Mądry start w dziecięcy świat", która odbędzie się w dniu 30 maja 2015 r. w ramach XVII Dni Rodziny.

Read more...

Europejska kadra w elbląskiej oświacie

W listopadzie 2013 r. Gmina Miasto Elbląg  rozpoczęła realizację projektu pn. „Europejska kadra w elbląskiej oświacie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3. Poprawa  jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli- projekty systemowe).

Read more...

NAUCZYCIELE

Propozycje szkoleń, warsztatów, prelekcji:

 • Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce / dla nauczycieli matematyki/.
 • Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniem zdolnym.
 • Skuteczność kar i nagród w wychowaniu.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci.
 • Organizacja pracy umysłowej dziecka nadpobudliwego.
 • Asertywność nauczycieli.
 • Budowanie prawidłowych relacji szkoła – rodzice.
 • Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Zobacz więcej

RODZICE

Propozycje szkoleń, warsztatów, prelekcji:

 • Szkoła dla rodziców – wychowanie bez porażek.
 • Sztuka rozwiązywania konfliktów.
 • Jak przygotować dziecko 5-6 letnie do nauki w szkole.
 • Jak pomóc dziecku w nauce ortografii?
 • Adaptacja do warunków  przedszkola.
 • ABC wychowania społecznego dziecka.
 • Czynniki wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia.
 • Znaczenie motywacji do nauki w powodzeniu edukacyjnym.

Zobacz więcej

UCZNIOWIE

Propozycje szkoleń, warsztatów, prelekcji:

 • Społeczne i zdrowotne skutki środków uzależniających.
 • Metody i formy wspierające proces efektywnego uczenia się.
 • Gry i zabawy doskonalące funkcje poznawcze.
 • Jak zwalczać stres szkolny?
 • Przyczyny konfliktów dzieci – dorośli.
 • Specyfika wieku dorastania.
 • Istota poczucia własnej wartości.
 • Sztuka rozwiązywania konfliktów.

Zobacz więcej